O programie

Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki wędkarskiej”

jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wartość operacji: 84 458,96 PLN

Dofinansowanie 30 089 PLN (wkład EFMR 28 975,65 PLN, wkład krajowy: 5 113,35 PLN)

Celem operacji jest poprawa konkurencyjności Firmy “ANIMAL IMAGE” poprzez zakup łodzi wędkarskiej wraz z wyposażeniem i urządzenia vendingowego (robakomatu), stworzenie strony internetowej i sklepu internetowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy

Beneficjent:
Firma “ANIMAL IMAGE” Ewa Grabska-Gawrysiak
ul. Kilińskiego 6
99-200 Poddębice